Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad Result of Uncontested Election

ETHOL CYNGHORYDD CYMUNED

ELECTION OF A COMMUNITY COUNCILLOR

DROS/ FOR:  WARD LLANDDWYWE – WARD

CYMUNED DYFFRYN ARDUDWY & TALBONT COMMUNITY

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad

Result of Uncontested Election

Yr wyf yn cadarnhau drwy hyn fod y canlynol, yn Etholiad Cynghorydd dros Ward Llanddwywe ag enwebiad dilys ar yr adeg olaf ar gyfer cyflwyno hysbysiadau o dynnu’n ol ymgeisyddiaeth, sef 4.00pm ar 17 Ionawr 2020 ac wedi ei hiawn ethol yn ddiwrthwynebiad yn Gynghorydd dros y ddywededig  Gymuned.

I do hereby certify that at the Election of a Councillor for the Llanddwywe Ward, the following person stood validly nominated at the latest time for the delivery of notices of withdrawal of candidature, namely 4.00pm on  17 January 2020., and was duly elected a Councillor for the said Community without a contest.

Enw y Person Etholwyd / Name of Person Elected Cyfeiriad Cartref/ Home Address
  KATHLEEN HELEN AIKMAN                                     CRUMLIN, FFORDD YR ORSAF DYFFRYN ARDUDWY LL44 2EU

DYDDIEDIG / DATED: 17 Ionawr / January 2020

.

                                                                                                             R. Harvey

……………………………………………

[Dirprwy] Swyddog Canlyniadau /

[Deputy] Returning Officer