Dyffryn Ardudwy Swings for Sale

CYNGOR CYMUNED DYFFRYN ARDUDWY A TALYBONT
Mae Aelodau Cyngor Cymuned Dyffryn Ardudwy a Talybont wedi cytuno i werthu y ddwy ffram siglen segur sydd yn yr hen barc chwarae yn ganol pentref Dyffryn Ardudwy. Os oes gennych ddiddordeb i archebu y fframiau hyn (neu ddim ond eisiau archebu un) a fyddai yn bosib i chi anfon eich pris mewn amlen dan sel i’r cyfeiriad canlynol – Mrs Annwen Hughes, Clerc y Cyngor, Plas Uchaf, Talsarnau, Gwynedd. LL47 6YA erbyn yr 28ain o Chwefror 2020.
Os ydych angen mwy o wybodaeth ynglyn a hyn, mae croeso i chwi gysylltu gyda Chadeirydd y Cyngor, y Cyng. Edward Griffiths (01341242424/07900908058)


DYFFRYN ARDUDWY AND TALYBONT COMMUNITY COUNCIL
Members of the Dyffryn Ardudwy and Talybont Community Council have agreed to sell the two redundant swing frames that are in the old play park in the centre of the village in Dyffryn Ardudwy. If you have an interest in purchasing these frames (or if only want to purchase one), would it be possible for you to send in your price in a sealed envelope to the following address – Mrs Annwen Hughes, Clerc y Cyngor, Plas Uchaf, Talsarnau, Gwynedd. LL47 6YA by the 28th February 2020.
If more information is needed with regard to this matter, you are welcome to contact the Chairman of Council, Cllr. Edward Griffiths (01341242424/07900908058)