Art in the Aisles

DYFFRYN ARDUDWY
Celf yn y Llan
Art in the Aisles
Llwybr/Trail
OPEN 10-4 AGORED
21-25 Medi/September
A multi venue art trail and exhibition to showcase local talent and craftsmanship
Exhibition:
Llandwywe Church
Church Hall
Village Hall
Ael y Bryn Hotel/Bar
Arddangosfa:
Eglwys Llandwywe
Canolfan Ardudwy
Neuadd Bentref
Gwesty Ael y Bryn
Look out for the banners! Chwilich am y baneri!
Refreshments available at the Village Hall Cafe and Ael y Bryn hotel. Dion a bwyd yn caffis a’r gwesty y pentref.
Art in the Aisles is a biannual exhibition run by locals, it supports local schools, nurseries, projects, artists and other charities through donations received.  Art in the Aisles is non profit making.
Mae Celf yn y Llan yn arddangosfa bob yn ail flwyddyn, sy’n cael ei gynal gan bobl lleol.  Mae’r sioe yn cefnogi ysgolion, meithrinfeydd, prosiectau, arlunwyr ac achosion eraill twy dderbyn rhoddion.  Mae Celf yn y Llan yn gynllun ddielw.

Date

  • Start:
  • End: