Fake UPS emails / E-byst ffug sy’n honni i fod gan UPS

Message Type Icon
⚠️Watch out for these fake UPS emails⚠️
Action Fraud have received almost 1,700 reports about them. They link to genuine-looking websites designed to steal your personal and financial details.Please don’t click on the link!

✅ Forward suspicious emails to: report@phishing.gov.uk
#NWPCyberSafe
 ⚠️ Gwyliwch allan am e-byst ffug sy’n honni i fod gan UPS
⚠️Mae Action Fraud wedi derbyn bron i 1,700 o adroddiadau amdanynt. Maent yn arwain at wefannau ffug sydd wedi’u creu i ddwyn eich manylion personol ac ariannol.Peidiwch â chlicio ar y ddolen!
✅ Anfonwch e-byst amheus at: report@phishing.gov.uk
#SeiberDdiogelHGC