GWASANAETH SUL Y COFIO GER Y GOFEB / REMEMBRANCE SERVICE BY WAR MEMORIAL 14/11/2021 3PM

CYNGOR CYMUNED DYFFRYN ARDUDWY A TALYBONT

DYFFRYN ARDUDWY & TALYBONT COMMUNITY COUNCIL

GWASANAETH SUL Y COFIO GER Y GOFEB

REMEMBRANCE SERVICE BY WAR MEMORIAL

14EG TACHWEDD 2021 AM 3.00 Y PRYNHAWN

NOVEMBER 14TH 2021 AT 3.00 P.M.