HMRC Scams / Scamiau CThEM.

In the last year the HMRC has responded to 572,423 referrals of suspicious contact. 219,740 of these offered bogus tax rebates.   

It’s important to beware of impersonation scams where criminals pretend to represent trusted organisations such as HMRC.

Any phone calls, emails or texts purporting to be from HMRC informing you of your eligibility to claim financial help, are due a tax refund or owe tax, or that ask for your personal or financial details could be a scam.

If you have any suspicions, forward emails to phishing@hmrc.gov.uk and text messages to 60599.

#StopChallengeProtect #NWPCyberSafe

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae CThEM wedi ymateb i 572,423 o adroddiadau am gyswllt amheus. Roedd 219,740 o’r rhain yn cynnig ad-daliadau treth ffug.   

Mae’n bwysig bod yn wyliadwrus o sgamiau dynwared lle mae troseddwyr yn esgus cynrychioli sefydliadau y gellir ymddiried ynddynt fel CThEM.

Mae unrhyw alwadau ffôn, negeseuon e-bost neu negeseuon testun sy’n honni mai y CThEM ydynt ac yn dweud wrthych eich bod yn gymwys i hawlio cymorth ariannol, i fod i gael ad-daliad treth neu fod ganddoch dreth yn ddyledus yn debygol o fod yn sgam.

Os oes gennych unrhyw amheuon am hyn, anfonwch e-byst ymlaen at phishing@hmrc.gov.uk a negeseuon testun i 60599.

#StopiwchHeriwchDiogelwch #SeiberDdiogelHGC