RENTAL FRAUD/ TWYLL RHENT

Message Type Icon
We are seeing an increase in incidents whereby members of the public are attempting to rent properties in the North Wales area using social media. Victims are paying upfront for the accommodation only to find that the person they are dealing with is not the owner of the property. Here are some top tips to protect yourself from rental fraud: 

Don’t send money to anyone advertising rental properties online until you’re sure the advertiser is genuine.

Don’t pay any money until you or a reliable contact has visited the property with an agent or the landlord. 

Ask for copies of tenancy agreements and any safety certificates such as Gas Electricity or HMO Licence. 

Do not be pressurised into transferring large sums of money. Transfer funds to a bank account having obtained the details by contacting the landlord or agent directly after the above steps have been followed. Be sceptical if you’re asked to transfer any money via a money transfer service like Western Union. 

If you know of anyone currently looking for a property to rent, please make them aware of the above.

#NWPCyberSafe

Rydym wedi gweld cynnydd mewn digwyddiadau lle mae aelodau’r cyhoedd yn ceisio rhentu eiddo yng Ngogledd Cymru gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae dioddefwyr yn talu blaendal ymlaen llaw ond yna’n darganfod nad y person y maent yn delio a nhw ydi perchennog yr eiddo. Dyma awgrymiadau i’w dilyn i amddiffyn eich hun rhag twyll rhentu:

Peidiwch ag anfon arian at unrhyw un sy’n hysbysebu eiddo rhent ar-lein nes eich bod yn siŵr fod yr hysbyseb yn ddilys.

Peidiwch â thalu unrhyw arian nes eich bod chi neu gyswllt dibynadwy wedi ymweld â’r eiddo gydag asiant neu’r perchennog.

We are seeing an increase in incidents whereby members of the public are attempting to rent properties in the North Wales area using social media. Victims are paying upfront for the accommodation only to find that the person they are dealing with is not the owner of the property. Here are some top tips to protect yourself from rental fraud: 

Don’t send money to anyone advertising rental properties online until you’re sure the advertiser is genuine.

Don’t pay any money until you or a reliable contact has visited the property with an agent or the landlord. 

Ask for copies of tenancy agreements and any safety certificates such as Gas Electricity or HMO Licence. 

Do not be pressurised into transferring large sums of money. Transfer funds to a bank account having obtained the details by contacting the landlord or agent directly after the above steps have been followed. Be sceptical if you’re asked to transfer any money via a money transfer service like Western Union. 

If you know of anyone currently looking for a property to rent, please make them aware of the above.

#NWPCyberSafe

Rydym wedi gweld cynnydd mewn digwyddiadau lle mae aelodau’r cyhoedd yn ceisio rhentu eiddo yng Ngogledd Cymru gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae dioddefwyr yn talu blaendal ymlaen llaw ond yna’n darganfod nad y person y maent yn delio a nhw ydi perchennog yr eiddo. Dyma awgrymiadau i’w dilyn i amddiffyn eich hun rhag twyll rhentu:

Peidiwch ag anfon arian at unrhyw un sy’n hysbysebu eiddo rhent ar-lein nes eich bod yn siŵr fod yr hysbyseb yn ddilys.

Peidiwch â thalu unrhyw arian nes eich bod chi neu gyswllt dibynadwy wedi ymweld â’r eiddo gydag asiant neu’r perchennog.

Gofynnwch am gopïau o gytundebau tenantiaeth ac unrhyw dystysgrifau diogelwch fel Trydan, Nwy neu Drwydded HMO.

Peidiwch â chael eich rhoi dan bwysau i drosglwyddo symiau mawr o arian. Byddwch yn amheus os gofynnir i chi drosglwyddo unrhyw arian drwy wasanaeth trosglwyddo arian fel Western Union.

Os yr ydych yn gwybod am unrhyw un sy’n chwilio am eiddo i’w rentu ar hyn o bryd, gwnewch yn siŵr eu bod yn ymwybodol o’r uchod.

#SeiberDdiogelHGC