Rental Scam / Scam Rhentu.

Over recent days we’ve received reports of a scam whereby flats have been advertised for rent on Facebook in the Flintshire/Wrexham area. Victims have transferred deposits only to find that the advertiser has then ceased contact with them. 

This is likely to be the latest scam, especially with a shortage of rental properties on the market. 

Although reports so far have been in the Flintshire/Wrexham area it’s possible that the criminals may target victims anywhere in North Wales. 

Please share this information with your family and friends.

#NWPCyberSafe

Dros y dyddiau diwethaf rydym wedi derbyn adroddiadau am sgam lle mae fflatiau wedi cael eu hysbysebu i’w rhentu ar Facebook yn ardal Sir y Fflint/Wrecsam. Ar ôl i ddioddefwyr drosglwyddo blaendal am y fflat mae’r hysbysebwr wedi rhoi’r gorau i gyfathrebu hefo nhw’n gyfan gwbl.

Hefo prinder eiddo i’w rentu ar y farchnad mae’n debyg mai dyma’r sgam ddiweddaraf.

Er fod yr adroddiadau yma wedi bod yn ardal Sir y Fflint/Wrecsam hyd yma mae’n bosibl i’r troseddwyr geisio targedu dioddefwyr unrhyw le yng Ngogledd Cymru.

Plîs rhannwch y wybodaeth yma hefo’ch teulu a’ch ffrindiau.

#SeiberDdiogelHGC