WhatsApp Scam Alert!! / Rhybudd Sgam WhatsApp!!

Message Type Icon

WhatsApp users are being warned about a scam competition offering people a free crate of Heineken beer ahead of Father’s Day. 

Heineken have confirmed that the competition is fake and warned people not to click on any links and not to forward any such messages on to anyone. The link leads to a malicious website that can steal your personal or financial information and account credentials.

#NWPCyberSafe

Mae defnyddwyr WhatsApp yn cael eu rhybuddio am gystadleuaeth sgam sy’n cynnig crât o gwrw Heineken am ddim i bobl cyn Sul y Tadau. 

Cadarnhaodd Heineken fod y gystadleuaeth yn ffug gan rybuddio pobl i beidio â chlicio ar unrhyw ddolenni ac i beidio ag anfon negeseuon o’r fath ymlaen at unrhyw un. Mae’r ddolen yn arwain at wefan maleisus a all ddwyn eich gwybodaeth bersonol neu ariannol a manylion eich cyfrif.

#SeiberDdiogelHGC