Beware of FAKE emails targeting Instagram accounts / Byddwch yn wyliadwrus o e-byst FFUG sy’n targedu cyfrifon Instagram

Beware of FAKE emails targeting Instagram accounts

These emails claim that someone is trying to “recover your password from Russia”  

Action Fraud have received 272 reports relating to this in one week.

Don’t click on the link in the email as it leads to a malicious website that’s designed to steal your Instagram login details in order to access your account.

NWPCyberSafe

Byddwch yn wyliadwrus o e-byst FFUG sy’n targedu cyfrifon Instagram

Mae’r e-byst yn honni bod rhywun yn ceisio “ailosod eich cyfrinair o Rwsia”

Mae Action Fraud wedi derbyn 272 adroddiad am hyn mewn wythnos.
Peidiwch â chlicio ar y ddolen yn yr e-bost yma gan y bydd yn arwain at wefan maleisus a fydd yn dwyn eich manylion mewngofnodi Instagram er mwyn cael mynediad i’ch cyfrif.

#SeiberDdiogelHGC