Council tax rebate scam warning / Rhybudd scam ad-daliad treth Cyngor.

Raising awareness of potential scams around the Council tax rebate scheme Detective chief inspector Craig Mullish of City of London Police who lead on Fraud in England and Wales said: “Criminals will no doubt take advantage of the £150 council tax rebate scheme to target unsuspecting victims. If you’re contacted about your rebate, take a moment to stop and think as it could protect you and your money. Those eligible for the rebate will be contacted by their local council. If you receive any communication about your rebate that you’re unsure about, we would advise that you contact your local council to confirm that the communication you have received is genuine.” Read more here – Council tax rebate warning as £150 cash back scheme starts this month (thesun.co.uk)


Wrth godi ymwybyddiaeth am y posibilrwydd o sgamiau cysylltiedig a’r cynllun ad-daliad treth Cyngor dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Craig Mullish o Heddlu Dinas Llundain sy’n arwain ar Dwyll yng Nghymru a Lloegr: “Mae’n sicr y bydd troseddwyr yn ceisio manteisio ar y cynllun ad-daliad treth cyngor o £150 i dargedu dioddefwyr diniwed. Os bydd rhywun yn cysylltu â chi ynglŷn â’ch ad-daliad, cymerwch eiliad i stopio a meddwl gan y gallai eich diogelu chi a’ch arian. Bydd y Cyngor lleol yn cysylltu â’r rhai sy’n gymwys ar gyfer yr ad-daliad. Os byddwch yn derbyn unrhyw gyswllt am eich ad-daliad nad ydych yn siŵr amdano, byddem yn eich cynghori i gysylltu â’ch Cyngor lleol yn uniongyrchol i gadarnhau fod y cyswllt a gawsoch yn ddilys.” 
Darllenwch fwy yma – Council tax rebate warning as £150 cash back scheme starts this month (thesun.co.uk)