Cyfarfod Cyhoeddus / Public Meeting 24/10/17 19:30

 

POSTER CYFARFOD CYHOEDDUS

 

CYNGOR CYMUNED DYFFRYN ARDUDWY A TALYBONT

Bydd cyfarfod cyhoeddus i drigolion Dyffryn Ardudwy a Talybont yn cael ei gynnal yn y Neuadd Bentref, Dyffryn Ardudwy ar Nos Fawrth y 24ain o Hydref am 7.30 o’r gloch er mwyn cael trafod gyda rhai o Aelodau Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy maint y cynnig precept maen’t yn ei ddisgwyl i’r Cyngor gyfranu iddynt yn y flwyddyn ariannol nesaf.

Croeso cynnes i bawb er mwyn i chwi gael dweud eich barn ynglyn a hyn.

DYFFRYN ARDUDWY &TALYBONT COMMUNITY COUNCIL

A public meeting for the residents of Dyffryn Ardudwy and Talybont will be held at the Village Hall, Dyffryn Ardudwy on Tuesday 24th October at 7.30 p.m. so as to discuss with Board Members of Harlech and Ardudwy Leisure the amount of the precept proposal they expect the Council to contribute to them in the next financial year.

A warm welcome is extended to all so that you will have an opportunity to voice your opinion on this matter.