YOUR COMMUNITY YOUR CHOICE 2017

YOUR COMMUNITY YOUR CHOICE 2017

PLEASE NOTE: The public voting period has opened today and you can find details of where to vote at:

https://www.north-wales.police.uk/contact/your-community-your-choice

https://www.north-wales.police.uk/contact/your-community-your-choice?lang=cy-gb

 

You will find brief background details of your project, taken from your original application, under your county page together with the voting link.

Members of the public can vote for their favoured project from 30th October to 1st December 2017, and we will be publicising this opportunity throughout the coming weeks.

So it’s now over to you to encourage your network of supporters to vote for your project. The two projects with the most votes in each county will be the ones to receive financial support.

PLEASE NOTE: A maximum of four votes per household/ISP will be accepted in order to prevent multiple voting.

 

 

Eich Cymuned, Eich Dewis 2017

NODWCH: Mae’r cyfnod pleidleisio wedi agor heddiw a gallwch ffeindio’r manylion lle i bleidleisio ar:

https://www.north-wales.police.uk/contact/your-community-your-choice?lang=cy-gb

Yno fe welwch fanylion eich prosiect wedi eu cymryd o’ch cais gwreiddiol ar dudalen eich sir ynghyd â’r ddolen bleidleisio.

Gall aelodau’r cyhoedd bleidleisio dros y prosiect y maent yn ei ffafrio rhwng 7 Tachwedd 2016 a 2 Rhagfyr 2016, a byddwn yn rhoi cyhoeddusrwydd i’r cyfle hwn yn ystod yr wythnosau nesaf.

Felly dyma’ch cyfle rŵan i annog eich rhwydwaith o gefnogwyr i bleidleisio am eich prosiect. Y ddau brosiect fydd yn cael y nifer mwyaf o bleidleisiau ym mhob sir fydd yn derbyn y gefnogaeth ariannol.

NODER: Caniateir uchafswm o bedair pleidlais y cartref/cyfeiriad ISP ar gyfer prosiectau er mwyn osgoi pleidleisio ddwywaith.