GWASANAETH SUL Y COFIO GER Y GOFEB / REMEMBRANCE SERVICE BY WAR MEMORIAL

 

POSTER SUL Y COFIO – DYFFRYN

 

CYNGOR CYMUNED DYFFRYN ARDUDWY A TALYBONT

DYFFRYN ARDUDWY & TALYBONT COMMUNITY COUNCIL

 

GWASANAETH SUL Y COFIO GER Y GOFEB

REMEMBRANCE SERVICE BY WAR MEMORIAL

 

11EG TACHWEDD 2018 AM 3.00 Y PRYNHAWN

NOVEMBER 11TH 2018 AT 3.00 P.M.

 

CROESO CYNNES I BAWB

WARM WELCOME TO EVERYONE