Scam Alert!! / Rhybudd Sgam!!

Message Type Icon
⚠️BEWARE⚠️Scammers are sending fake Father’s Day competitions via WhatsApp.The text reads B&Q Father’s Day Contest 2022 and goes on to advertise 5,000 free gas barbeques. Do NOT click the link, report it to 7726 then BLOCK the number.Find out more here :- Watch out for this B&Q Father’s Day competition Scam – Which? News

⚠️ GOFALWCH⚠️
Mae sgamwyr yn anfon manylion am gystadlaethau Sul y Tadau ffug drwy WhatsApp.
Mae’r negeseuon yn darllen “Cystadleuaeth Sul y Tadau B&Q 2022” ac yn mynd ymlaen i hysbysebu 5,000 barbeciw nwy i’w hennill. 
PEIDIWCH â chlicio ar y ddolen, riportiwch i 7726 ac yna BLOCWCH y rhif.

Darganfyddwch fwy yma :- Watch out for this B&Q Father’s Day competition Scam – Which? News