Scam Alert!! / Rhybudd Sgam!!

Message Type Icon
We’ve recently been receiving more reports of people being scammed when selling high value items on social media.

Offenders are attending at the victim’s house to buy the item and are showing a fake banking app that shows that the transaction is complete. The offenders then leave with the item before the victim realises that they have not been paid. 

Before handing any items over to a buyer please make sure that the transfer has actually gone through by checking your own banking application or PayPal account. If the buyer has actually made the payment the funds should transfer immediately. 

Please don’t hand any items over to a buyer unless you are sure that you’ve received payment as you may be giving the items away for free! If they are a genuine buyer then they will always be willing to wait, return to collect the item or by pay cash.

#NWPCyberSafe

Rydym ar hyn o bryd yn gweld mwy o bobl yn cael eu sgamio wrth werthu eitemau o werth uchel ar gyfryngau cymdeithasol. 

Mae troseddwyr yn mynd draw i dai pobl i brynu’r eitemau gan ddangos ap bancio ffug sy’n dangos fod y trosglwyddiad wedi ei gwblhau. Mae’r troseddwyr wedyn yn gadael hefo’r eitem cyn i’r dioddefwr sylweddoli nad ydynt wedi cael eu talu.

Cyn rhoi nwyddau i unrhyw un, gwnewch yn siŵr fod eich bod wedi derbyn y taliad drwy wirio eich cyfrif banc neu PayPal. Os ydi’r prynwr wedi gwneud y taliad fe ddylai’r arian drosglwyddo’n syth. 

Peidiwch a rhoi nwyddau i neb heb fod yn siŵr eich bod wedi derbyn yr arian yn gyntaf neu fe allech fod yn rhoi yr eitem i ffwrdd am ddim! Os yw’r prynwr yn ddilys a gonest  byddant yn fodlon aros, dychwelyd eto i nol yr eitem neu dalu mewn arian parod.

#SeiberDdiogelHGC