Tesco Scam / Scam Tesco

Watch out for FAKE emails claiming to be from Tesco. 

The emails ask the recipient to click on the link provided in order to win “free groceries” but actually leads to a malicious website.

 Action Fraud have received nearly 200 reports about this in one week. #NWPCyberSafe


Gwyliwch allan am e-byst ffug sy’n honni i fod gan Tesco. 

Mae’r e-byst yn gofyn i’r derbynnydd glicio ar y ddolen er mwyn ennill “nwyddau am ddim”. Mewn gwirionedd mae’r ddolen yn arwain at wefan faleisus. 

Mae Action Fraud wedi derbyn bron i 200 o adroddiadau am hyn mewn wythnos. #SeiberDdiogelHGC