Covid testing scam / Scam profion Covid.

🚨 Criminals are still using COVID testing to target the public with fake text messages. 
Remember: 
❌The NHS will NEVER ask for payment or any financial details. 
Since Jan 1st, 412 victims have reported losses totalling more than £531,000. 
✅Report suspicious texts by forwarding to 7726 (It’s free).
#NWPCyberSafe


🚨 Mae troseddwyr yn parhau i ddefnyddio profion COVID i dargedu’r cyhoedd gyda negeseuon testun ffug. 
Cofiwch:
❌ Ni fydd y GIG BYTH yn gofyn am daliad nac unrhyw fanylion ariannol.
Ers Ionawr 1af, mae 412 o ddioddefwyr wedi adrodd am golledion gwerth mwy na £531,000.
✅ Riportiwch negeseuon testun amheus trwy eu hanfon ymlaen i 7726 (Mae’n rhad ac am ddim).
#SeiberDdiogelHGC